... ... Main Page

header
     Memartabatkan Pengajian Am  
 
 

Kenegaraan

rukun negara

Fakta-fakta tambahan boleh dimuat turun mengikut pautan-pautan di bawah:

Rukun Negara sebagai satu ideologi Kegansaan Malaysia Klik di sini

Rukun Negara; Satu penerbitan dari Jabatan Penerangan Malaysia
Klik di sini

Rukun Negara memperkukuhkan pertahanan Negara Malaysia
Klik di sini

Rukun Negara Keratan Akbar
Klik di sini

Soal Selidik

Sila Klik pautan ini untuk membantu saya dalam Satu kajian tindakan untuk merancang satu program pembelajaran PA yang lebih dinamis.

Muat Tuan Soalan Soal Selidik

 

Aktiviti "On-line"

Klik pautan ini untuk aktiviti alaf ke -21

Galleri Aktiviti Akademik


Saya sedang bermesyuarat dengan unit HEM lepas untuk merancang satu aktiviti yang berkesan untuk program Transforminda Minda 2006 bersama sama Dr. Al-Almin B. Mydin, PK HEM baru.

Saya sedang memberi satu ceramah kepada murid-murid sekolah dalam program Transformasi Minda 2016. Satu program untuk meningkatkan pemikiran minda dan taraf akademik sekolah.


Saya sedang memberi satu ceramah kepada para jemputan ibubapa mengenai penglibatan ibubapa dalam kegiatan sekolah. Program ini membolehkan ibubapa dan guru memantau aktiviti pelajar supaya mencapai tahap akademik yang lebih mantap.

Aktiviti -aktiviti
Ko-akademik yang dapat membantu P.A.

Satu aktivit yang dapat menggalakan murid murid untuk berdikari untuk mendapat wang modal untuk menguruskan projek mereka. - Kelab Interact

Usaha murid murid saya dapat sokongan yang hebat dari warga sekolah dan dengan wang yang diperoleh. Mereka dapat menjalankan lebih banyak projek untuk kebajikan warga sekolah dan masyarakat.

Murid murid kelas saya bersama sama saya bergambar di depan sekolah. Murid dan guru sebagai satu pasukan berusaha bersama sama untuk kejayaan murid murid yang saya sayangi.

Kerja saya adalah untuk memastikan bahawa semua dokumentasi dan urusanHari Pengkisahan Sejarah PFS di jalankan dengan lancar dan sempurna.

Pertandingan menghias papan notis perhatian & Kelab - tempat pertama 2017

 

 

 

Nota Penting

(Klik butang untuk muat-turun)

Kerajaan Persekutuan 

Kerajaan Tempatan     

Negara Berdaulat        

Nota Kehakiman         

Nota Perundangan 

Suruhanjaya 

Cabaran Hubungan Etnik DiMalaysia 

Dasar Ekonomi Baru 

Dasar Penswastaan & Dasar pensyarikatan   

Nota ASEAN   

Karangan

Karangan karangan Pengajaian AM 

Karangan tambahan 

Karangan ASEAN 

Karangan Umum 

Karangan dengan Jawaban lengkap 

Kertas Peperiksaan Percubaan

Perlis

S.M. Tinggi Kota Kinabalu

S.M.A Negeri Sembilan

S.M. K Abdul Rahman Talib

S.M.K Dato' Mohd Said, Nilai

S.M.K Dr. Megat Khas, Ipoh

S.M.K King George V, Seremban

S.M.K Laksamana Kota Tinggi, Johor

S.M.K Lopeng, Miri

S.M.K Macang, Kelantan

S.M.K St. Joseph, Kuching

S.M.K Sultan Abu Bakar, Kuantan

S.M.K Tun Abang Hj. Openg, Kuching

Latihan Am & Ujian Formatif

Soalan Graf

Soalan Dasar dalam negara

Ujian Formatif : ASEAN

Ujian Formatif : Bhg. E

Ujian Formatif: PBB

Ujian Formatif: ASEAN 2

Ujian Formatif: Dasar-dasar

Contoh Pembentangan PA

Contoh Pembentangan dengan menggunakan Perisian Power Point

Forum

Klik untuk Berforum:

Sejauhmanakah Pengajian AM memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian anda?

Nyatakan pendapat anda tentang cara memulihkan tahap ekonomi negara Malaysia?

Dalam pengalaman pembelajaran pengajian am, semester mana boleh dikatakan mudah untuk dikuasai?

Bincangkan cara-cara baik untuk mempelajari mata pelajaran Pengajian AM?

Galleri Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran Alaf ke 21. Saya bersama sama pelajar mencari bahan Pengajian AM melalui Internet


Pembelajaran dan perbincangan antara pelajar melalui Forum memberi minat dan motivasi untuk pelajar-pelajar saya menyumbang idea.


Perbincangan diantara guru dan pelajar di luar kelas merupakan satu pendekatan PdP yang kreatif.


Pendekatan ini dapat mempertingkatan minat pelajar saya untuk memberi pendapat yang lebih bernas. Prasarana yang segar dan menghijau membolehkan pelajar-pelajar saya lebih berfokus.

Pembelajaran dimana pelajar-pelajar saya memainkan peranan yang aktif dan saya mengambil peranan sebagai seorang fasilitator untuk membimbing dan memberi motivasi. 


Satu kaedah pembelajaran yang berkesan ialah pembelajaran PA melalui pembentukan peta minda dan di sini pelajar-pelajar juga memainkan peranan yang aktif dan mereka diberi kesempatan untuk berkongsi pendapat melalaui persembahan.

PdPc
Abad ke-21
diusahakan dalam P.A


Dalam PdPc abad ke 21, saya berfungsi sebgai fasilitator. Membimbing murid murid untuk berfikiran kritikal dan kreatif.

Murid murid sedang mendengar pendapat dan pandangan dari rakan sebaya mereka.

Kerja yang berfokus kepada kolaborasi antara kumpulan amat penting. Murid murid sedang berbincang dan memberi cadangan dan pendapat yang bernas.

Perbincangan antara kumpulan dalam aktiviti "galeri walk" untuk bertukar idea dan pendapat mencetus kefahaman yang lebih mendalam antara murid.

Saya bersama sama dengan Ketua Panitia Pengajian Am. Berhubungan mesra merupakan satu ciri yang penting untuk bertukaran minda dan berkerja sebagai satu kumpulan. Perhubungan yang erat ini amat penting semasa mesyurat dan sesi PLC (Profesional Learning Community di jalankan)
Gambar di sebelah kanan pula adalah En. David Ch'ng yang selalu memberi sokongan moral dan nasihat. Saya percaya seorang guru mesti ada inisiatif untuk mahu mencuba kaedah atau pendekatan yang baru dan tidak malu untuk mempelajarai dari orang yang lain. Semua ini akan menjadikan saya lebih bersedia untuk menhadapi cabaran dalam mengendalikan PdPc Abad ke 21.

 

 

 

Hosted by